Koszty dostawy

Koszty dostawy są zróżnicowane w ramach poszczególnych aglomeracji, w większości miast doliczany jest automatycznie do kosztów zamówienia, jednorazowy koszt 19,99 zł. brutto. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku, gdy adres dostawy jest znacznie oddalony od miast powiatowych lub trudno dostępny. Wówczas cena doręczenia nieznacznie wzrośnie, a jej wysokość jest ustalana przez cukiernię. Ceny mogą wzrosnąć do kolejno 29,90 zł - 39,90 zł - 49,90 zł.

Nie dostarczamy tortów poza granice  miast bez wcześniejszego uzgodnienia mailowego.