Regulamin sklepu

 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego e-tort.pl

I. Postanowienia ogólne

 Właścicielem sklepu internetowego e-tort.pl, funkcjonującego w sieci Internet pod adresem e-tort.pl,  zwanych dalej „Sklepem” jest Krzysztof Ignatowicz zamieszkały w Warszawie przy ul. Kartograficznej  88c/m33 , 03-298 Warszawa „Sprzedającym”.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:

Kurdi Krzysztof Ignatowicz

ul. Kartograficzna 88c/m33

03-298 Warszawa

Poland

NIP : 543 176 03 91

REGON : 050697166

e-mail: kontakt@e-tort.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: e-tort.pl

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tortów i ciast, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% i 23% w zależności od produktu). Do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy, cena poza aglomeracjami jest kalkulowana oddzielnie wg taryfy 1,4 zł netto za każdy przejechany km w ramach dostawy i powrotu dostawcy.

Torty zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Ze względu na współprace z różnymi cukierniami w Polsce, torty i dekoracje na nich, mogą nieco różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach, a wszelkiego rodzaju dekoracje np. figurki mogą być przytwierdzane do tortu za pomocą wykałaczek, bądź innych narzędzi, tak aby zachować stabilność konstrukcji w ramach realizowanego zlecenia.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego e-tort.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Torty zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład niezgodnego z zamówienie lub zniszczonego tortu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: kontakt@e-tort.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 24 godziny. Tort zamówiony przez sklep internetowy  e-tort.pl jest pieczony w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 48 godzin.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową e-tort.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres kontakt@e-tort.pl, zamówienie złożone drogą mailową na adres kontakt@e-tort.pl, oznacza że klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

• Nowy Rok

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

• Wszystkich Świętych

• Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

• Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży e-tort.pl, przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu. Każde zamówienie jest potwierdzane indywidualnie w odrębnej korespondencji mailowej, zamówienia które są składane  z opcją "płatność przy odbiorze", musi zostać dodatkowo potwierdzone telefonicznie, bądź mailowo przez klienta, brak potwierdzenia telefonicznego/mailowego złożenia zamówienia, oznaczał będzie automatyczne ANULOWANIE zamówienia, ponieważ może one okazać się zamówieniem fikcyjnym - potwierdzenie telefoniczne numer tel. 795795340, natomiast potwierdzenie mailowe na adres kontakt@e-tort.pl

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy sklepu kontakt@e-tort.pl.

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

7. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• gotówką przy dostawie,

• płatność przez Przelewy24.pl, Transferuj.pl i PayU,

• płatność przez PayPal,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu - zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,

• internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis PayU, Transferuj.pl, Paypal i Przelewy24.pl. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z dostępnych kont bankowych w panelu Przelewy24.pl, PayU, Paypal

8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, e-tort.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Dostawa Produktów możliwy jest w następujący sposób:

• kierowcą,

• odbiór osobisty w wyznaczonym miejscu,

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@e-tort.pl, ale zastrzeżeniem że nie później niż 24 godziny przed realizacją dostawy.

13. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy tort nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy tort jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności tortu z zamówieniem kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

15. Sprzedający dopuszcza możliwość spóźnienia w ramach dostawy zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 30 min. od określonego przez kupującego przedziału godzinowego w ramach dostawy (min 2 godziny). Sprzedający w przypadku spóźnienia do 30min., może udzielić kupującemu rabat w wysokości 10% wartości zamówionego tortu, pomniejszonego o koszt dostawy. Spóźnienie do 30 min. nie może stać się podstawa do odmowy przyjęcia zamówienia, natomiast w przypadku, gdy kupujący nie przyjmie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w całości, a wspomniane powyżej spóźnienie nie może stać się podstawa do reklamacji.

16. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefiniowany w ramach zamówienia.

III. Reklamacja i zwroty 

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

 - reklamacja nie może dotyczyć odcieniów kolorów, bądź też proporcji tortu, jak również dekoracji tortu,  ponieważ zdjęcie tortu, jest tylko przykładem, a nie wzorem w ramach realizacji, który ma zostać odzwierciedlony w stu procentach, ponieważ klient w ramach zamówienia, ma prawo do zmiany wielkości zamówienia tortu, a co za tym idzie kształt tortu i forma dekoracji automatycznie ulega zmianie, co nie zmienia faktu, że konwencja tortu przedstawiona na wzorze musi zostać zachowana.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

 IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.

VI. Oferta

1. Każdy użytkownik/klient który wysyła zapytanie na adres kontakt@e-tort.pl, jednocześnie  wyraża zgodę na otrzymywanie newsletteru, chyba że zastrzeże w przesłanej wiadomości mailowej, że nie życzy sobie przesyłania jakichkolwiek informacji związanych z ofertą  z sklepu e-tort.pl

2. E-tort.pl nie zajmuje się produkcją tortów, tylko pośredniczy w zakupach tortów, a co za tym idzie nie odpowiada za jakość tortów i ewentualne komplikacje zdrowotne wynikające z konsumpcji tortu np. zatrucie, za to odpowiada bezpośrednio Cukiernia która realizuje zlecenie. Natomiast w przypadku zaistnienia takiej sytuacji np. zatrucia E-tort.pl, automatycznie przekaże wszelkie informacje niezbędne do wyjaśnienia zaistniałej kwestii odpowiednim służbom.